شما می توانید پاور پوینت درس اول عربی کلاس سوم راهنمایی رو در این پست دانلود کنید.

نکته قابل توجه:این  پاورپوینت برای کسانی که خط ایران نستعلیق را در کامپیوتر خود ندارند قابل اجرا نیست.

دانلود